Wygodny kredyt

Dla klientów, którzy posiadają lub otworzą w naszym Banku rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy typu Unikonto: Silver, Standard, Gold, Senior, Rodzina 500+;  Kredyt gotówkowy możesz wykorzystać na dowolny cel.

Warunku udzielenia:

 • Kredyt od 1 000 zł do 20 000 zł,
 • Okres kredytowania do 36 miesięcy,
 • Prowizja za udzielenie kredytu – 5 %
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnego pakietu ubezpieczeniowego od  zdarzeń  uniemożliwiających lub utrudniających spłatę kredytu,
 • Oprocentowanie:
  • stałe do 12 miesięcy - raty równe lub malejące
  • zmienne powyżej 12 miesięcy – raty równe lub malejące

okres kredytowania

stawka oprocentowania

bez ubezpieczenia*

stawka oprocentowania

wariant ubezpieczenia

podstawowy

stawka oprocentowania

wariant ubezpieczenia

rozszerzony

Do 36 miesięcy:

     

- do 12 m-cy

stałe

6,90 % *

5,90 %

5,90 %

- od 13 m-cy do 24 m-cy

zmienne oprocentowanie w skali roku

6,90 % *

5,90 %

5,90 %

- od 25 m-cy do 36 m-cy

zmienne oprocentowanie w skali roku

7,90 % *

6,90 %

6,90 %

*  standardowe oprocentowanie kredytu bez ubezpieczenia stanowi sumę stawki oprocentowania kredytu z ubezpieczeniem w wariancie podstawowym i 1 p.p.

Zabezpieczeniem kredytu może być:

 • weksel in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
 • pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku   oszczędnościowo-rozliczeniowym
 • cesja z ubezpieczenia na życie kredytobiorcy oraz
 • w zależności od wyniku dokonanej ceny zdolności kredytowej   bank może podjąć decyzję o zastosowaniu dodatkowej formy zabezpieczenia   spłaty kredytu

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,00%  przy następujących założeniach:  całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10 000 zł, oprocentowanie zmienne 6,90%/rok, całkowity koszt kredytu 1 239,37 zł, w tym: prowizja 500,00 zł, odsetki 719,37 zł, bez ubezpieczenia, zabezpieczenie: weksel in blanco kredytobiorcy, pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku ROR- 20zł oraz  opłata za prowadzenie konta: typu UNIKONTO: Standard, Silver, Gold lub Rodzina 500+ wynosi 6zł. miesięcznie; całkowita kwota do zapłaty 11 239,37 zł, płatna w 24 ratach miesięcznych  rata pierwsza 475,03zł  (raty malejące).            
Stan na 14.05.2020r.