Wygodny kredyt

Dla klientów, którzy posiadają lub otworzą w naszym Banku rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy typu Unikonto: Silver, Standard, Gold, Senior, Rodzina 500+;  Kredyt gotówkowy możesz wykorzystać na dowolny cel.

Warunku udzielenia:

 • Kredyt od 500 zł do 20 000 zł,
 • Okres kredytowania do 36 miesięcy,
 • Prowizja za udzielenie kredytu – 4 %
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnego pakietu ubezpieczeniowego od  zdarzeń  uniemożliwiających lub utrudniających spłatę kredytu,
 • Oprocentowanie:
  • stałe do 12 miesięcy - raty równe lub malejące
  • zmienne powyżej 12 miesięcy – raty równe lub malejące

okres kredytowania

stawka oprocentowania

bez ubezpieczenia*

stawka oprocentowania

wariant ubezpieczenia

podstawowy

stawka oprocentowania

wariant ubezpieczenia

rozszerzony

Do 36 miesięcy:

- do 12 m-cy

stałe

5,90 % *

4,90 %

4,90 %

- od 13 m-cy do 24 m-cy

zmienne oprocentowanie w skali roku

5,90 % *

4,90 %

4,90 %

- od 25 m-cy do 36 m-cy

zmienne oprocentowanie w skali roku

6,90 % *

5,90 %

5,90 %

*  standardowe oprocentowanie kredytu bez ubezpieczenia stanowi sumę stawki oprocentowania kredytu z ubezpieczeniem w wariancie podstawowym i 1 p.p.

Zabezpieczeniem kredytu może być:

 • weksel in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
 • pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku   oszczędnościowo-rozliczeniowym
 • cesja z ubezpieczenia na życie kredytobiorcy oraz
 • w zależności od wyniku dokonanej ceny zdolności kredytowej   bank może podjąć decyzję o zastosowaniu dodatkowej formy zabezpieczenia   spłaty kredytu

Kursy walut

Kursy walut2018-12-10
1 EUR4.1627
1 USD3.6491
1 CHF3.6622
1 GBP4.6196
więcej

Depozyty 3M

WIBOR 1M - średnia 3.12
WIBOR 3M - średnia 3.09
WIBOR 3M 3.08
więcej