Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

Uwolnij zamrożony kapitał! Mieszkanie i dom mogą spełniać marzenia!

Wybierając Uniwersalny Kredyt Hipoteczny zyskujesz:

  • możliwość sfinansowania dowolnego celu - np.  remont (bieżąca konserwacja), zakup samochodu czy  sfinansowanie studiów dziecka,
  • dowolny okres kredytowania nawet do 15 lat,
  • kwotę kredytu do maksymalnie 60 % wartości nieruchomości,
  • dogodne spłaty,
  • wakacje kredytowe,

- możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.    
W  zależności od wyniku indywidualnej  oceny   wniosku kredytowego  Bank  może podjąć decyzję o zastosowaniu dodatkowej formy  zabezpieczenia  spłaty kredytu.

Klientom korzystającym z kredytów hipotecznych oferujemy atrakcyjne ubezpieczenia zabezpieczające kredytowane nieruchomości, a także życie i zdrowie kredytobiorców. Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych (Ubezpieczenie Concordia DomUbezpieczenie Concordia Życie Komfort).
_____________________________________________________________________________________

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 5,57% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu:         50 000 PLN, okres kredytowania: 120 miesięcy;  oprocentowanie kredytu: 4,72 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1,72 %) i marży Banku w wysokości 3,00%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.)  Równa rata miesięczna: 523,51 PLN, łączna liczba rat: 120.  Całkowity koszt kredytu 14 449,97 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 12 840,97PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 1,30 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca:  650PLN. (dla posiadaczy ROR w Banku Spółdzielczym w Karczewie.  Opłata za prowadzenie konta: UNIKONTA- Standard, Silver, Gold lub Rodzina 500+ wynosi 6zł. miesięcznie). Prowizja za ustanowienie zabezpieczenia w formie pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku ROR 20zł.  Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 64 449.97 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a  tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Wyliczenia reprezentatywne dla pożyczki hipotecznej UKH na 18 kwietnia 2019 r.