Zmiana środków identyfikacji i autoryzacji.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o konieczności wymiany środka identyfikacji elektronicznej (dalej  jako: środka autoryzacji dyspozycji), którym posługujecie się Państwo w bankowości elektronicznej tj. Token RSA, na nowy środek dostępu tj. Token MAA.

Zmiana środka dostępu musi nastąpić do dnia 13 września 2019 roku, w przeciwnym razie mogą wystąpić utrudnienia w wykonywaniu autoryzacji transakcji. Powyższe działanie stanowi realizację wymogu stosowania przez dostawców usług płatniczych mechanizmów tzw. silnego uwierzytelniania użytkownika, które nakłada na dostawców usług płatniczych, w tym banki, unijna dyrektywa PSD2.

W związku z zaimplementowaniem do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy PSD2 z oferty Banku wycofane zostają środki autoryzacji w postaci tokena RSA.

Z uwagi na powyższe z dniem 14 września 2019 roku mogą Państwo napotkać utrudnienia w autoryzacji transakcji Tokenem RSA. Aby zapewnić ciągłość i niezawodność w dostępie do usług bankowości elektronicznej prosimy Państwa o złożenie wniosku na wydanie nowego środka autoryzacji transakcji, jakim jest Token MAA. W powiązaniu z hasłem maskowanym spełnia on wymogi nakładane na Bank przez dyrektywę PSD2 (autoryzacja dwuetapowa).

W związku z powyższym prosimy również dokonać aktualizacji w Banku numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail.

W przypadku pytań bądź wątpliwości z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami placówek naszego Banku w godzinach ich pracy oraz przybycie do centrali Banku celem dokonania powyższych zmian.