Zmiany w bankowości internetowej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 14 września 2019 r. wymagana jest podwójna autoryzacja , w związku z powyższym wycofujemy starą metodę autoryzacji w bankowości elektronicznej, to jest: TOKEN RSA.

 

Dotychczasowe tokeny  będą aktywne tylko do dnia 13 września 2019 r.

Stosowane środki dostępu do bankowości elektronicznej zostały uzupełnione o dodatkowe wymagania SCA (tzw. silne uwierzytelnianie klienta) – oznacza to uwierzytelnianie w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów należących do kategorii: wiedza (coś, co wie wyłącznie użytkownik), posiadanie (coś, co posiada wyłącznie użytkownik) i cechy klienta (coś, czym jest użytkownik), niezależnych w tym sensie, że naruszenie jednego z nich nie osłabia wiarygodności pozostałych. Bank Spółdzielczy w Karczewie dostosował środki dostępu do systemu bankowości elektronicznej do wymogów SCA w procesie autentykacji (logowania) oraz autoryzacji (podpisu).

Jeżeli korzystacie Państwo z tokena RSA, proponujemy Państwu wymianę na jedną z dwóch dostępnych w bankowości elektronicznej metod autentykacji:

Dla Klientów Indywidualnych:

Dla Klientów Korporacyjnych: