Skip to main content
 • Rachunek bieżący

  Rachunek bieżący

  Rachunek bieżący służy do przechowywania i gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń w obrocie krajowym i zagranicznym. Bank prowadzi rachunki w walucie polskiej i walucie obcej (euro - EUR, dolar amerykański - USD, funt szterling - GBP). Bank zapewnia sprawne, szybkie i kompleksowe przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych (gotówkowych i bezgotówkowych) przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi: bankowości elektronicznej CUE, telefonicznej BS-SMS, systemu ELIKSIR, międzynarodowych kart płatniczych VISA DEBETOWA.

  Rachunek bieżący przeznaczony jest dla:

  osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile mają zdolność do wykonywania czynności prawnych
  osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  fundacji, stowarzyszeń i związków zawodowych
  organizacji społecznych i politycznych
  jednostek badawczo-rozwojowych
  kościelnych osób prawnych
  jednostek samorządu terytorialnego
  komitetów
  wspólnot mieszkaniowych
  osób prowadzących działalność rolną

  Podstawą otwarcia rachunku bieżącego jest zawarcie umowy. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionych do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w pełnomocnictwie przez posiadacza rachunku.

  Posiadanie rachunku bieżącego w Banku umożliwia:

  • swobodne dysponowanie zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca
  • składanie stałych zleceń płatniczych w Banku
  • składanie zleceń realizacji przelewów z datą przyszłą poprzez system internetowy CUE
  • zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym na dogodnych warunkach
  • pełną obsługę transakcji w obrocie zagranicznym
  • dokonywanie wpłat gotówkowych zamkniętych
  • korzystanie z wrzutni nocnej
  • natychmiastowe przelewanie wynagrodzeń z rachunków firmowych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Unikonto pracowników w Banku
  • założenie lokaty terminowej z nadwyżek wolnych środków

  Wymagane dokumenty:

  • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • poświadczony notarialnie dokument wskazujący osoby upoważnione do działania w imieniu podmiotu występującego o otwarcie rachunku
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • rolnicy - zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego i ustaleniu wymiaru podatkowego
  • umowa spółki w odniesieniu do podmiotów gospodarczych nie posiadających osobowości prawnych
  • zezwolenie lub koncesja, jeżeli podjęta działalność gospodarcza wymaga jej uzyskania, wydane przez właściwy organ administracji samorządowej lub państwowej
  • zaświadczenie o posiadaniu statystycznego numeru indentyfikacyjnego REGON
  • zaświadczenie o posiadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP

  Jednostka lub osoba występująca o otwarcie rachunku składa w Banku:

  • kartę wzorów podpisów zawierającą nazwiska i wzory podpisów osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem

  Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane są wyciągiem, którego forma i częstotliwość otrzymywania uzależniona jest od dyspozycji Klienta, co daje Posiadaczowi rachunku pełną kontrolę rachunku

  Posiadacze rachunku korzystający z kanałów dostępu do obsługi rachunków (Centrum Usług Elektronicznych) mają w każdej chwili możliwość:

  • uzyskać informacje o zmianie i wysokości salda rachunku
  • obejrzeć i wydrukować historię rachunku
  • pobrać i wydrukować wyciąg bankowy

   

  Centrala Banku Spółdzielczego w Karczewie

  ul. Kościelna 59,
  05-480 Karczew

  Pion Obsługi Klienta od 8:00 do 18:00
  Telefon: (22) 780 65 34
  FAX: (22) 780 67 79

  e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00

  Filia osiedle "Ługi"

  ul. Gen. Stefana "Grota" Roweckiego 1,
  05-480 Karczew

  Telefon: (22) 780 73 97
  FAX: (22) 780 97 84

  Czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 17:00

  Filia w Józefowie

  ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1,
  05-420 Józefów (budynek Urzędu Miasta Józefowa)
   
  Telefon: (22) 769 21 85
  FAX: (22) 769 21 85

  Czynna w dni robocze w poniedziałek od 9:30 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:00

  Punkt kasowy w Otwocku

  ul. Górna 13,
  05-400 Otwock (budynek Starostwa Powiatowego w Otwocku)

  Czynny w dni robocze w poniedziałek od 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w piątek od 8:00 do 15:00