Instrukcja instalacji czytnika kart

Instrukcja instalacji czytnika kart - tylko dla klientów posiadających karty mikroprocesorowe

Dla poprawnego działania apletu należy upewnić się, że przeglądarka ma zainstalowany komponent maszyny Javy JDK/JRE (Java Development Kit/Java Runtime Enviroment) należy:

UWAGA. Dla systemów Windows zalecamy instalację Javy w wersji 32 bitowej czyli Windows Offline. Natomiast jeśli logowanie nie będzie działać prawidłowo, proszę zainstalować wersję 64 bitową. Windows Offline (64-bitowa)
 
W celu pobrania najnowszych sterowników do czytnika kart mikroprocesorowych, należy kliknąć poniższy link:
 
Archiwum należy zapisać w dowolnym miejscu na dysku twardym, polecamy Pulpit. Następnie należy kliknąć prawym klawiszem myszy na pobrany plik i wybrać opcję "Wyodrębnij..." a następnie postępując zgodnie z podpowiedziami lub "Wypakuj do CzytnikKartMikroproc" rozpakować archiwum. Powstanie katalog o nazwie CzytnikKartMikroproc, należy wyświetlić jego zawartość.
W celu instalacji sterowników do czytnika kart należy kliknąć prawym klawiszem myszy na pliku CzytnikKartMikroSetup_3.exe(plik ten znajduje się w katalogu z programem), a następnie wybrać w nowym oknie opcję „Uruchom jako administrator”.

Po uruchomieniu instalatora sterowników pojawia się okno informacyjne potwierdzające rozpoczęcie procesu instalacji. W celu kontynuowania wspomnianego procesu, należy kliknąć na przycisk TAK.

Następnie pojawi się kolejne okno „Kontrola konta użytkownika”, w którym należy kliknąć na przycisk „TAK”.

Następnie pojawi się kolejne okno programu instalacyjnego sterownika czytnika, w którym należy wybrać Dalej.
Zaznaczyć sterownik do zainstalowania. W zależności od systemu operacyjnego mogą być różne opcje. W przypadku Windows 10 64-bit jest to GemPC(Twin,Tokens)-Win10-64bit.
Klikamy Dalej i w następnym okienku musimy wybrać czy chcemy uruchomić ponownie komputer czy zrobimy to później i klikamy Zakończ.

W celu rozpoczęcia pracy z czytnikiem należy zrestartować komputer.

 

W nowej bankowości logowanie oraz podpis przelewów będzie się odbywać poprzez aplikację e-Podpis. Wszystkich użytkowników aktualnej bankowości korporacyjnej prosimy o zweryfikowanie czy można wykonać logowanie w aplikacji.

Aplikację e-Podpis można pobrać tutaj.