Skip to main content
  • SPLIT PAYMENT

Split Payment

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Co to oznacza?

Bank Spółdzielczy w Karczewie ma obowiązek założenia do dnia 01 lipca 2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. Rachunku VAT.

Bank Spółdzielczy w Karczewie automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT.

UWAGA: Zgodnie z ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy Klientów indywidualnych.

Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku Spółdzielczego w Karczewie będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:

1.dotychczasowym sposobem,

2.wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT.

Rachunek VAT w Banku Spółdzielczym w Karczewie:

1.otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych,

2.bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Karczewie,

3.bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku,

4.w PLN.

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

1.przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:1.numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,

2.numeru NIP kontrahenta,

3.kwoty brutto faktury,

4.kwoty VAT,

2.realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT),

3.bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

1.przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta,

2.przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku,

3.zapłata VAT do Urzędu Skarbowego,

4.wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia naczelnika Urzędu Skarbowego.