Skip to main content
  • Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Karczewie wchodzą następujące osoby:

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Stawikowski
  • Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Tomasz Matuszewski
  • Sekretarz Rady Janina Milczarek
  • Członek Rady Waldemar Trzaskowski
  • Członek Rady Urszula Staniszewska
  • Członek Rady Stanisław Marczak
  • Członek Rady Anna Wojtucka