BS-SMS

Oferujemy Państwu nowoczesną usługę BS-SMS, która pozwoli Państwu korzystać z rachunku za pośrednictwem telefonu komórkowego będąc np. w podróży lub na wakacjach. Dzięki usłudze BS-SMS w każdej chwili możecie Państwo otrzymać informację o stanie swojego rachunku, zmianie salda, historii dokonanych operacji. Informacje takie przesyłane są na telefon komórkowy w formie SMS-a (krótkiej wiadomości tekstowej). Możliwe jest również składanie tą drogą poleceń przelewów na zdefiniowane wcześniej w Banku rachunki.

Korzystanie z usługi jest bardzo proste i bezpieczne, możliwe z dowolnego miejsca na świecie, a także dostępne przez całą dobę i przez cały rok. Jedynym warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie rachunku w Banku oraz telefonu komórkowego zarejestrowanego u jednego z polskich operatorów sieci komórkowych. Usługa BS-SMS przypisana jest do jednego numeru telefonu komórkowego Klienta. W razie utraty telefonu lub karty SIM należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Banku.

W ramach usługi BS SMS oferujemy Państwu:

Funkcje pasywne

Funkcje pasywne - za ich pomocą Klient może otrzymywać wiadomości tekstowe SMS o zdarzeniach jakie wystąpiły na jego rachunku. Wiadomości wygenerowane i wysyłane są automatycznie przez system bankowy.

Funkcje pasywne, dają następujące możliwości:
 • powiadomienie o zrealizowaniu przelewu
 • powiadomienie o odrzuceniu przelewu
 • powiadomienie o zmianie salda
 • powiadomienie o wystąpieniu debetu
 • powiadomienie o zalogowaniu do usługi Intercomp
 • automatyczne powiadomienie o saldzie

Funkcje aktywne

Funkcje aktywne są to zlecenia Klienta w postaci wiadomości tekstowych SMS w ściśle ustalonym formacie, wysyłane do Banku o dowolnej porze w celu wykonania określonej operacji. Aby możliwe było korzystanie z powyższych funkcji należy w Banku prowadzącym rachunek złożyć wniosek i podpisać stosowną umowę podając między innymi numery rachunków odbiorców, na które mają być wykonywane przelewy. W funkcjach aktywnych do identyfikacji Klienta wykorzystywany jest PIN nadawany przez Bank wewnątrz bezpiecznej koperty.

Funkcje aktywne umożliwiają:
 • uzyskanie informacji o saldzie rachunku
 • wysyłanie przelewu na wcześniej zdefiniowane rachunku odbiorców
 • uzyskanie informacji o predefiniowanym rachunku Klienta
 • otrzymanie wykazu ostatnio przeprowadzonych operacji (max 5), czyli mini-wyciągu

Jeśli wysyłane zapytania do Banku zawierają niepoprawną składnię to Klient otrzyma informację o:

 • błędnym formacie SMS-a
 • błędnej autoryzacji
 • błędnych danych zawartych w zapytaniu