Dostęp przez Internet

Centrum Usług Elektronicznych - CUE

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym, obok tradycyjnych form kontaktu z Bankiem oferujemy teraz Państwu dostęp do rachunku za pośrednictwem komputera. Klienci korzystający z CUE w szybki sposób mogą dotrzeć do interesujących informacji ograniczając czasochłonne bezpośrednie kontakty z Bankiem.

System bankowości elektronicznej dla klientów detalicznych pozwala klientom indywidualnym Banku na dokonywanie przez przeglądarkę internetową standardowych operacji.

System bankowości elektronicznej dla klientów korporacyjnych jest systemem przygotowanym do obsługi internetowej klientów korporacyjnych Banku. W systemie zostały wprowadzone funkcje elektronicznego podpisu kartą mikroprocesorową, możliwość wprowadzania przelewów pakietami, zatwierdzanie operacji na "drugą rękę", import przelewów z zewnętrznych zbiorów, eksport wyciągów w dowolnym formacie i wiele innych aplikacji. Istotną zaletą rozwiązania jest fakt, że po stronie klienta nie jest instalowana żadna aplikacja - do użytkowania systemu wystarcza standardowa przeglądarka internetowa. 

Systemy bankowości elektronicznej pozwalają na dokonywanie za pomocą przeglądarki internetowej następujących operacji:

Rachunek

 • Podstawowe informacje o rachunku
 • Środki na rachunku
 • Historia rachunku
 • Pobieranie wyciągów

Operacje

 • Standardowe polecenie przelewu
 • Standardowe polecenie przelewu z datą realizacji w przyszłości
 • Standardowe polecenie przelewu ZUS
 • Polecenie przelewu do US
 • Standardowe zlecenia stałe
 • Zlecenie ZUS
 • Zlecenie US
 • Podgląd istniejących zleceń
 • Zakładanie standardowych lokat terminowych (rodzaj lokaty, okres lokaty, kwota lokaty, sposób rozliczenia lokaty po okresie kapitalizacji, rachunek do pobrania środków)
 • Przegląd lokat istniejących (status dyspozycji, data założenia lokaty, rodzaj lokaty, kwota lokaty, waluta)
 • Zerwanie lokaty

Opcje dodatkowe

 • Możliwość definiowania odbiorców pomocnych przy składaniu przelewów i zleceń stałych
 • Umożliwienie podglądu tabeli oprocentowania lokat
 • Możliwość awizowania kwoty do wypłaty (kwota, data wypłaty, nominał)
 • Zastrzegania dowodów osobistych, paszportu, karty płatniczej
 • Wysłanie wiadomości e-mail do konsultanta banku