Skip to main content
 • Gwarancje i poręczenia

  Gwarancje i poręczenia

  Gwarancje i poręczenia bankowe przeznaczone są do zabezpieczenia realizacji podpisanych umów i kontraktów handlowych. Bank udziela poręczeń i gwarancji na rzecz przedsiębiorców będących rezydentami. Udzielone gwarancje mogą zabezpieczać spłatę całości lub części zobowiązań Zleceniodawców z tytułu:

  • kredytów zaciąganych w innych bankach
  • innych zobowiązań wynikających z prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej

  Do gwarancji udzielnych za zobowiązania należą:

  • gwarancja zabezpieczająca zapłatę - jest pisemnym zobowiązaniem Banku do zapłaty kwoty określonej w gwarancji, gdyby Zleceniodawca nie zapłacił tej należności, będąc do tego zobowiązany na mocy umowy zawartej z beneficjentem gwarancji
  • gwarancja zwrotu zaliczki - jest pisemnym zobowiązaniem Banku do wypłacenia beneficjentowi oznaczonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdyby Zleceniodawca gwarancji nie wykonał umowy i nie dokonał zwrotu zaliczki wraz z ewentualnymi odsetkami za jej przetrzymanie
  • gwarancja przetargowa (wadialna) - jest pisemnym zobowiązaniem Banku do zapłaty beneficjentowi kwoty wskazanej w gwarancji w przypadku, gdyby oferent, który wygrał przetarg odmówi podpisania kontraktu na warunkach oferty lub w inny sposób naruszy zobowiązania wynikające z przystąpienia do przetargu
  • gwarancja dobrego wykonania kontraktu - jest pisemnym zobowiązaniem Banku do zapłacenia oznaczonej w gwarancji kwoty z tytułu ustalonych kar w razie nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez Zleceniodawcę gwarancji

  Dlaczego warto?

  gwarancje bankowe zwiększają wiarygodność finansową Klienta oraz pozwalają na zrealizowanie transakcji bez konieczności angażowania jego własnych środków
  Bank, jako instytucja zaufania publicznego, jest gwarantem sprawnego wykonania kontraktu lub transakcji
  możliwość indywidualnego negocjowania warunków
  bezgotówkowa forma zabezpieczenia transakcji

  Poręczenie jest umową, przez którą poręczyciel zobowiązuje się do wypłacenia wierzycielowi Zleceniodawcy określonej kwoty pieniężnej, na wypadek gdyby Zleceniodawca nie wypełnił świadczenia, do którego był zobowiązany. Poręczyciel jest odpowiedzialny jako dłużnik solidarny. Udzielenie poręczenia cywilnoprawnego następuje w formie pisemnego oświadczenia banku, skierowanego do beneficjenta, które stanowi przyrzeczenie do zapłacenia określonej kwoty na rzecz beneficjenta. Do poręczeń udzielanych przez banki stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Zobowiązanie banku jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

  Awal jest jednym z rodzajów poręczenia udzielonego za akceptanta weksla trasowanego, wystawcę weksla własnego, inną osobę zobowiązaną z weksla. Do awali stosuje się przepisy Prawa wekslowego.

  Gwarancje i poręczenia traktowane są przez Bank jako produkty kredytowe, w związku z tym procedura związana z ich uruchomieniem porównywalna jest z procedurą dotyczącą udzielenia kredytu, która wymaga przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej klienta (Zleceniodawcy) i przedłożenia akceptowanych przez Bank zabezpieczeń.

  Bank może podpisać ze Zleceniodawcą pojedynczą umowę o udzielenie gwarancji, poręczenia, awalu lub umowę ramową, która określa limit maksymalnego zobowiązania Banku z tytułu wystawianych gwarancji na zlecenie danego Klienta.

  Centrala Banku Spółdzielczego w Karczewie

  ul. Kościelna 59,
  05-480 Karczew

  Pion Obsługi Klienta od 8:00 do 18:00
  Telefon: (22) 780 65 34
  FAX: (22) 780 67 79

  e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00

  Filia osiedle "Ługi"

  ul. Gen. Stefana "Grota" Roweckiego 1,
  05-480 Karczew

  Telefon: (22) 780 73 97
  FAX: (22) 780 97 84

  Czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 17:00

  Filia w Józefowie

  ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1,
  05-420 Józefów (budynek Urzędu Miasta Józefowa)
   
  Telefon: (22) 769 21 85
  FAX: (22) 769 21 85

  Czynna w dni robocze w poniedziałek od 9:30 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:00

  Punkt kasowy w Otwocku

  ul. Górna 13,
  05-400 Otwock (budynek Starostwa Powiatowego w Otwocku)

  Czynny w dni robocze w poniedziałek od 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w piątek od 8:00 do 15:00