Rachunek pomocniczy

W ramach posiadanego rachunku bieżącego na życzenie Klienta otwierane są rachunki pomocnicze i środków funduszy specjalnego przeznaczenia. Rachunki pomocnicze otwierane są z reguły do prowadzenia ściśle określonych rozliczeń pieniężnych takich jak: wypłaty zasiłków, wynagrodzeń, zaliczek, diet na podstawie zbiorczych zestawień (list). Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia służą do wyodrębnienia środków pieniężnych na ściśle określone cele np. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.